Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019

Super Lappeenrannan ao 714


Johdanto

Ammattiosastomme toimii sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutuksen saaneiden jäsentensä edunvalvojana. Ammattiosaston toimintaa ohjaavat säännöt, jotka perustuvat yhdistyslakiin. Säännöt antavat mahdollisuuden toteuttaa toimintaa laajasti. Pyrimme vastaamaan haasteisiin ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tavoitteena on asettaa toiminnalle realistisia tavoitteita. Tehdään aloitteita ja ehdotuksia ammattiosaston toiminnan kehittämiseksi.


Kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa varsinaiseen hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kesä- heinäkuussa ja joulukuussa ei kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta sitä vaadi. Hallituksen kokouspäivät sovitaan valmiiksi kauden ensimmäisessä kokouksessa. Super Opot ja pääluottamusmies kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. Sääntömääräiset kokoukset pidetään syksyllä ja keväällä.


Jäsenhankinta

Ammattiosaston tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräämme entisestään tulevan vuoden aikana. Painopisteemme on erityisesti varsinaisiksi jäseniksi liittyvät. Opojen rooli painottuu tässä tehtävässä ja suuri merkitys on myös työpaikoilla tapahtuvalla rekrytoinnilla. Pyrimme myös lisäämään näkyvyyttä esimerkiksi järjestämällä erilaisia tempauksia ja neuvottelemalla jäsenillemme paikallisia jäsenetuja.


Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta sekä yhteistyö

Valtakunnallinen Sote ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan jäsenistömme merkittävästi. Muutoksiin valmistautumista ja vaikutusten ennakoimista jatketaan niin liittotasolla kuin paikallistasollakin. Paikallisella tasolla jatkaa työtänsä henkilöstöjärjestöjen yhteinen ohjausryhmä, jossa käsitellään uudistukseen liittyviä asioita, myös Sote ja maakuntauudistuksen työryhmissä on Super edustettuna.

Haasteena tulee olemaan Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten Hoivan ulkoistamisstrategia. Jos suunnitelmat palvelusetelillä tai kokonaisulkoistuksella toteutuvat: tehostettu palveluasuminen 75 % ja palveluasuminen 50% , tulee tämä vaikuttamaan jäsenistömme palvelussuhteen ehtoihin merkittävästi. Samalla myös useamman jäsenemme työnantaja tulee vaihtumaan.

Uuden varhaiskasvatuslain myötä Kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Vaikka siirtymäaika on v.2030 saakka, on Lpr kaupungin varhaiskasvatuksessa suunniteltu henkilöstörakenteen muutosta nopeammalla aikataululla mm. lastenhoitajien eläköitymisen myötä. ( 7 v sisällä 76 lastenhoitajaa jää eläkkeelle)

Ammattiosastomme puuttuu jatkossakin työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin esim. tehtäväalueiden rajaamiset (mm. lääkehoidon toteuttaminen), täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstömitoitukset, virka/toimimuutokset ja harmaa ylityö. Ammattiosaston luottamusmiehet paneutuvat myös määräaikaisuuksiin. Paikallisneuvotteluita käydään tarpeen mukaan. Tiedon kulun turvaamiseksi ovat ammattiosastomme jäsenet erittäin merkittävässä asemassa. Pyrimme kehittämään ammatillista edunvalvontaa ja kutsumaan päättäjiä kokouksiimme ja työpaikoille.

Jatkamme alueellista yhteistyötä lähialueiden ammattiosastojen kanssa säännöllisten yhteisten tapaamisten ja monipuolisen yhteistyön keinoin.

Pääluottamusmies toimii henkilöstön edustajana sopimusedunvalvonnan osalta tarvittavissa ryhmissä. Pääluottamusmies tiedottaa ammattiosaston hallitusta käsitellyistä asioista ja pyytää hallituksen valtuutusta päätettäviin asioihin.

Hyvä yhteistyö Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa jatkuu muun muassa työelämäkasvatuksen osalta. SuPer-opomme jatkavat säännöllisiä opiskelijatapaamisia.


Koulutustoiminta

Ammattiosastomme toimihenkilöiden toivotaan osallistuvan liiton järjestämiin koulutuksiin mahdollisimman monipuolisesti. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pyrkii osallistumaan puheenjohtajapäiville ja työmarkkinapäiville. Kannustamme jäseniämme ottamaan osaa helmikuussa järjestettäviin ammatillisiin opintopäiviin. Ammattiosasto myöntää jäsenilleen stipendejä koulutukseen. Stipendejä myönnetään harkinnanvaraisesti ja painottaen aktiivisuutta ammattiosaston toiminnassa.

Ammattiosastomme pyrkii järjestämään paikallisesti jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaista koulutusta.


Tiedotustoiminta

Kevät- ja syyskokousilmoitukset lähetetään työpaikkojen yhdysjäsenille sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ilmoitus julkaistaan myös Super- lehdessä tai paikallisessa sanomalehdessä, ammattiosaston omilla verkkosivuilla sekä ammattiosaston Facebook- sivuilla ja Instagram-tilillä.

Ammattiosaston aktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti mukaan kokouksiin.

Muusta toiminnastamme tiedotamme omilla verkkosivuillamme, Facebookissa, Instagramissa ja tarvittaessa myös SuPer-lehdessä. Hallituksen jäsenille ja yhdysjäsenille toimitamme sähköiset tiedotteet ao:n tapahtumista. Tavoitteenamme on lisätä sähköistä viestintää ja hyödyntää osaston omia verkkosivuja tiedotusvälineenä entistä tehokkaammin.


Opiskelija- ja nuorisotoiminta

Tuemme Super-opojamme kaikin mahdollisin tavoin ja markkinoimme liiton järjestämää opiskelija- ja nuorisotoimintaa mm. verkkosivuillamme. Nuorisotoiminnan osalta tavoitteenamme on aktivoida entistä useampia nuoria mukaan ammattiosaston toimintaan. Pyrimme vuoden aikana järjestämään ainakin kaksi erityisesti nuorille tarkoitettua tilaisuutta. Hyödynnämme opiskelija- ja nuorisotoiminnassa sekä liitolta haettavaa toimintarahaa että ammattiosastomme talousarvioon budjetoitua toimintarahaa.


Yhteisöllisyys

Kuuntelemme jäsentemme toiveita yhteistä toimintaa suunniteltaessa. Mietimme tapahtumia ja retkiä, jotka toisivat jäsenille voimia työssäjaksamiseen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuorten osuus toiminnassa on tullut vahvasti esiin, se tuo jatkuvuutta ja kannustaa jatkamaan.

Eläkkeelle jääviä aktiivijäseniä muistetaan liiton viirillä ja kukkasin. Muut muistamiset harkinnanvaraisesti. Hallituksen jäseniä kiitämme aktiivisuudesta vuoden päätteeksi yhteisellä toiminnalla.


Taloudellinen toiminta

Talousarvio on laadittu 1,2 % suuruisen jäsenmaksupalautteen pohjalta. Superliitto maksaa jäsenmaksupalautteen ammattiosastolle 4 kertaa vuodessa.